+358 440 675353info@laboklin.fiLehekülg kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. ROHKEM INFOT

Proovide saatmine

Home / Proovide saatmine
Materjali/proovide saatmine
Materjali/proovide saatmine vastavalt ohtlike materjalide saatmise eeskirjale

Ohtlike materjalide transport on reguleeritud kindlate reeglitega. Ohtlike materjalide hulka kuuluvad saadetised, mis sisaldavad potentsiaalselt nakkusohtlikke materjale (st materjale, mis võivad sisaldada inimestele ja loomadele ohtlikke patogeenseid mikroorganisme), samuti kliinilisi jäätmeid ja diagnostilisi proove.

Kuidas proove pakkida?
Diagnostiline materjal, mis kuulub ÜRO nr 3373 alla, tuleb pakkida vastavalt P620 pakkimise nõuetele:
pakend peab olema kvaliteetne ja piisavalt tugev, et taluda normaalselt veo ajal ettetulevaid põrutusi ja laadimisi. Pakend tuleb valmistada ja sulgeda nii, et hoitaks ära sisu kadu, mis võib normaalsete veotingimuste puhul olla põhjustatud vibratsioonist või temperatuuri, niiskuse või rõhu muutustest.

  • On oluline, et proovi sisaldav anum (katsuti) ja transpordianum kaaluksid maksimaalselt kuni 0.5 kg.
  • Proov (katsuti) ja transpordianum peavad vastu pidama kukkumisele 1,2m kõrguselt.
Täpsem info pakendamise kohta
Vedelad ained:

  • Primaaranum peab olema lekkekindel ning max 250 ml.
  • Transpordipakend peab olema lekkekindel ning peab sisaldama imavat/absorbeerivat materjali, mis imab primaaranuma purunemise korral kogu selle sisu endasse. Transpordianum võib olla max 0.5 l.
  • Kui ühte transpordipakendisse on pandud mitu primaaranumat, peavad nad olema ükshaaval pakitud või üksteisest eraldatud selliselt, et vältida nendevahelist kontakti.

Tahked ained:

  • Primaaranum: tihedalt suletud, max 250 ml.
  • Transpordipakend: tihendalt suletud, max 0.5 l.
  • Kui ühte transpordipakendisse on pandud mitu primaaranumat, peavad nad olema ükshaaval pakitud või üksteisest eraldatud selliselt, et vältida nendevahelist kontakti.
Õnnetused ja kahjud
Saatja vastutab saadetise sisu ja nõuetekohase pakkimise eest (kahjude korral on õigus pöörduda saatja poole, kui kahju on tekkinud vale pakkematerjali tõttu).

Nõuetekohaselt pakendatud proovid tagavad ohutuse.