Kliiniset tutkimukset

Home / Kliiniset tutkimukset

LABOKLIN tarjoaa diagnostisen laboratorion palveluita erityisesti eläinlääkäreitä varten. Laajan asiakaskunnan tarpeisiin vastataksemme tarjoamme monipuolisia palveluita, jotka kattavat seuraavat alat: hematologia, kliininen kemia, mikrobiologia, allergologia, patologia ja molekyylibiologia. Lisätietoja kustakin alasta löydätte avaamalla valikosta kyseisen kohdan.

Tutkimukset

HEMATOLOGIA
 • verenkuvat
 • eren mikroskooppinen tarkastelu
 • veriloiset
KLIININEN KEMIA
 • biokemialliset profiilit
 • elinprofiilit
 • lajiprofiilit
VIRTSATUTKIMUS
 • yleis- ja sakkatutkimus
 • proteiinin ja kreatiniinin suhde
 • virtsan elektroforeesi
 • virtsakivien analyysi
ENDOKRINOLOGIA
 • kilpirauhashormonit
 • Cushingin oireyhtymän diagnostiikka
 • toimintakokeet
MIKROBIOLOGIA
 • bakteriologia
 • mykologia
 • autologiset rokotukset
PARASITOLOGIA
 • sisäloiset
 • ulkoloiset
TARTUNTATAUDIT
 • serologia
 • PCR-metodia hyödyntävät tutkimukset
 • PCR-profiilit
IMMUNOLOGISET TUTKIMUKSET
 • tumavasta-aineet
 • immunoglobuliinit
 • Coombsin testi
 • reumaattiset tekijät
VITAMIINIT
 • B12-vitamiini
 • foolihappo
LÄÄKEARVOJEN TUTKIMINEN
 • fenobarbitaali
 • kaliumbromidi
 • digoksiini
ALLERGOLOGIA
 • hengitystieallergiat
 • ruoka-aineallergia
 • siedätyshoitokokonaisuudet
MOLEKYYLITUTKIMUKSET
 • perinnölliset sairaudet
 • turkin väri ja karvojen pituus
 • kissojen veriryhmä
 • lintujen sukupuolen määritys
PATOLOGIA
 • sytologia
 • näytteiden histopatologia
 • immunohistokemia
 • lymfosyyttien kloonaus
Yksityiskohtaiset tiedot kustakin tutkimuksesta löytyvät tutkimuslähetteistä Katso